Modern JavaScript kütüphaneleri arasında ilk akla gelen React Js ile bir çok web uygulamasını rahatlıkla yapabilir olduk.

React ile mail gönderimi
React ile mail gönderimi
React İle Mail Gönderme

Ancak bazı durumlarda gerek kullanıcılardan mail almak gerek kullanıcılara mail göndermek gerekebiliyor. Bunun için en çok kullanılan ve altyapısında bir çok mail servisini barındıran bir kütüphaneden bahsedeceğim.

Email JS

Email Js kütüphanesi kendi web sitesinden oluşturduğunuz mail servisleri ve mail tasarımları ile mail gönderim işlemlerini oldukça kolaylaştıran bir kütüphanedir.

Ayarlar

Kuruluma geçmeden önce https://www.emailjs.com/ adresinden yoksa üyelik oluşturmalıyız. Aylık 200 mail göndermek için ücretsiz planı seçebilirsiniz yada aylık 25.000 mail gönderebileceğiniz ücretli panda seçebilirsiniz.

Web sitesinde sizden ilk önce mail servisi kurulumu istenecektir. …


Benim gibi PHP’den .Net’e geçmiş biriyseniz ve MVC yapısına da yabancıysanız yaptığınız sayfaların url’lerini manipüle etmenin zor olduğunu düşünebilirsiz.

Pek çoğumuzun bildiği gibi PHP geliştiricilerin kurtarıcısı niteliğinde olan .htaccess dosyasının bir karşılığı ASP.Net’te yok bu nedenle url manipülasyonlarını gerçekleştirmesi konusunda benim gibi bir acemi iseniz internnetten bir çok yanlış bilginin kurbanı oldunuz demektir.

MVC yapısına sahip olan projlerinizde ilgili sayfaya yönlendirdiğimiz controller fonksiyonumuzun hemen başına…

Şeklinde bir kullanım ile ilgili sayfanızın url’ini manipüle edebilirsiniz


Bir çok PHP geliştiricisinin ve yeni başlayanların kullandığı AppServ kurulduktan sonra karşılaşılan (özellikle 8.5.0 sürümünden sonraları) .htacces dosyasının çalışmama sorununu ele alacağız.

Öncelikle nedir .htaccess ?

.htaccess web server tarafından desteklenen dizin-seviyesinde bir yapılandırma dosyasıdır. Esas amacı her klasöre erişimin ayrı ayrı kontrol edebilmesidir. Web sitenizin ana dizininde bulununabilir.

Appserv’de nasıl çalıştıracağız?

Appserv’de .htacces dosyalarının çalışması için Aphache24 klasörünün içinde bulunan httpd.conf dosyasına erişmemiz gerekiyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store